Danışmanlık

ar-ge

 • Ruhsat ve İzin Süreçlerinde Danışmanlık Hizmeti
 • Maden Ruhsat Rezerv Etütleri
 • Endsütriyel Hammaddeler ve Metalik Maden Arama Faaliyetleri
 • Detay Jeolojik ve Yapısal Haritalama
 • Yüzey Kayaç, Toprak, Dere Kumu, Kanal ve Yarma Numuneleme
 • Haritacılık Hizmetleri
  • DRONE, GPS, Total Station ve Lidar ile;
  • Halihazır Harita Yapımı
  • Kazı/Dolgu Hacim Ölçüm ve Hesapları
  • İmalat ve Teknik Rapor Haritaları
  • Ocak ve Tesis 3D Modelleme
 • Jeofizik Çalışmalar:
  • Gravimetrik Yöntem
  • Kuyu İçi Jeofizik
  • Sondaj Faaliyetleri
  • Uluslararası standartlara göre detay litolojik loglama, RMU log ve numuneleme çalışmaları
  • Kaynak/Rezerv Sondajları
  • Jeoteknik Sondajlar
  • Hidrojeolojik Sondajlar
  • Yerinde Yanma Sondajları
  • Kaynak/Rezerv Tahmini
  • Uluslararası Standartlara (NI43-101, JORC..) göre Kaynak / Rezerv Modelleme ve Raporlama