Araştırma ve Geliştirme

ar-ge

Marmotek, uluslararası standartlara uygun araştırma ve geliştirme faaliyetlerine son derece önem vermektedir. Ar-Ge ekibi, etüt ve arama çalışmalarını, jeoloji mühendislerimiz önderliğinde yer üstü ve yer altı sondaj makineleri ile hazırlanan projeler kapsamında yürütmektedir. Teknoloji ve bilimin birlikte kullanılması sonucunda uhdemizde bulunan ruhsat sahalarımızın rezerv miktarı ve yatak oluşumları tespit edilmekte ve günlük olarak merkezden takip edilerek raporlanmaktadır. Sondaj çalışmaları sonucunda elde edilen karot örnekleri ve tüm jeolojik veriler uluslararası standartlara uygun bir biçimde arşivlenmektedir.