AR-GE

ar-ge

Ar-Ge ekibi, etüt ve arama çalışmalarını, jeoloji mühendislerimiz önderliğinde yer üstü ve yer altı sondaj makineleri ile hazırlanan projeler kapsamında yürütmektedir. Teknoloji ve bilimin birlikte kullanılması sonucunda uhdemizde bulunan ruhsat sahalarımızın rezerv miktarı ve yatak oluşumları tespit edilmekte ve günlük olarak merkezden takip edilerek raporlanmaktadır. Sondaj çalışmaları sonucunda elde edilen karot örnekleri ve tüm jeolojik veriler digital ortamda numaralandırılarak arşivlenmektedir.

Sondaj kuyularında sapma açısı ölçüm cihazı kullanılarak ölçülmektedir.

Tüm bu veriler ışığında bugüne kadar 10.000 metreye yakın sondaj çalışması ve rezerv geliştirme projeleri yapılmış ve 3 boyutlu haritalar hazırlanmıştır.